Preskoči na sadržaj

Automatsko popunjavanje ZOS a s podacima radnika

Ako ste kod upisa ZOS-a:

 • odabrali radnika iz padajućeg izbornika ili
 • radnik se prijavio email adresom za rješavanje testa ili
 • je dozvoljen samostalni upis podataka radnika prilikom rješavanja testa

WebZNR će pripremiti podatke u ZOSu prema već upisanim podacima:

 • način provođenja osposobljavanja: iz predviđene vrijednosti na upitniku
 • Internacionalna oznaka: iz podataka radnika
 • opis poslova i aktivnosti:
  • iz napomene posebnih uvjeta rada na radniku, a ako je to prazno
  • iz naziva radnog mjesta
  • spojeni svi opisi poslova iz procjene rizika na koje je radnik raspoređen direktno ili temljem svojeg radnog mjesta
  • iz kratkog opisa poslova radnog mjesta
 • mjesto rada će se nadodati uz opis poslova i aktivnosti ako je u postavkama uključena opcija "automatsko popunjavanje mjesta rada":
  • iz procjene rizika: nazivi svih mjesta rada na koje je radnik raspoređen, a ako je to prazno
  • iz naziva org.jed. u kojoj se radnik nalazi
 • podaci poslodavca (stranka za ovlaštene tvrtke): iz organizacijske jedinice u koj se nalazi radnik ili prve nadređene organizacijske jedinice koja ima upisane podatke o tvrtci (naziv, OIB, adresa)
 • mjesto provđenja teorijskog i praktičnog djela osposobljavanja:
  • iz lokacije radnika, a ako je to prazno
  • iz naziva organizacijske jedinice u koju je radnik raspoređen
 • neposredni ovlaštenik
  • ako u organizacijskoj jedinici radnika postoji radnik koji ima važeće osposobljavanje za ovlaštenika, odabrati će se on
  • ako u toj org. jed. nema ovlaštenika, tražiti će se u nadređenim org. jed.
  • ako i dalje nije pronađen ovlaštenik, potražiti će se odgovorna osoba tvrtke (iz podataka tvrtke) po imenu i prezimenu među svim radnicima
  • ako i dalje nije poronađen ovlaštenik, prepisati će se podatak "Napomena ugovora" s podatka radnika
 • stručnjak zaštite na radu: iz postavki tvrtke

Za ostale tipove uvjerenja#

Npr za uvjerenje o zaštiti od požara, evakuaciji i sl, popuniti će se i slijedeći podaci:

 • Datum rođenja (RodenjeDatum)
 • Mjesto rođenja (RodenjeMjesto)
 • Država rođenja (RodenjeDrzava)
 • Naziv radnog mjesta (RadnoMjestoNaziv)
 • Stručna sprema (StrucnaSprema)