Preskoči na sadržaj

Upitnici

Upitnici#

Pomoću upitnika definirate koje podatke će sadržavati vaši dokumenti, bilo da je riječ o zapisniku o osposobljavanju, ispitivanju radne opreme, test za radnike ili prilogu procjene rizika poput izračuna statodinamičkih napora, procjeni stresa i sl.

Umetanje predložaka koji su ugrađeni u WebZNR#

Iako možete krenuto od nule, tj. praznog dokumenta, ako se prvi puta koristite ovim dijelom aplikacije, lakše je krenuti s našim predlošcima koje smo pripremili prema zakonskim propisima. 1. Osnovni podaci > Upitnici 2. Iz popisa predložaka pronađite vrstu dokumenta koju želite izraditi 3. Odaberite "Umetni"

Upitnici nastali na temelju naših predložaka ne mogu mijenjati strukturu sadržaja jer će se oni automatski ažurirati zajedno s ostalim mogućnostima WebZNR-a. Ako ipak želite prilagoditi naše predloške, samo kopirajte naš upitnik i kopiju dalje možete uređivati prema vašim potrebama.

Kopiranje upitnika#

  1. Odaberite "Akcije" upitnika koji želite kopirati
  2. Odaberite "Kopiraj"

Kopiranje upitnika

  1. Sada će vam se prikazati nova kopija, a u nazivu upitnika na kraju će se dopisati "kopija".

Ako naš predložak nećete koristiti slobodno ga sada obrišite (Akcije > Obriši), a vaša kopija će ostati.

Uređivanje strukture sadržaja upitnika#

Otvaranjem postojećeg upitnika ili izradom novog prikazati će se sučelje za uređivanje strukture sadržaja: Korisničko sučelje za uređivanje upitnika