Preskoči na sadržaj

Popunjavanje različitih obrazaca

Popunjavanje različitih obrazaca#

Slijedeći obrasci se popunjavaju na isti način: - Prijava ozljede na radu - Prijava profesionalne bolesti PB - Obrazac OIR-1 - Teže ozljede, grupne ozljede i smrtni slučajevi - Liječnička uputnica za zdravstveni pregled: RA-1, NR-1, RO-1, RO-2

Klikom na Osnovni podaci u padajućem izborniku odaberete koji od navedenih obrazaca želite ispuniti. Pored lokalne tražilice odabrati opciju: "+Novi".

U novo otvorenom obrazcu svi podaci koji se traže, a da ste iste ranije popunili kod radnika ili npr. radnog mjesta, bit će automatski popunjeni. Ostale podatke popunjavate prema potrebi. Kad ste popunili potrebne podatke spremite promjene.

Popunjavanje obrasca