Preskoči na sadržaj

Online osposobljavanje radnika za rad na siguran način, ovlaštenika i povjerenika

Online osposobljavanje radnika za rad na siguran način, ovlaštenika i povjerenika#

Online osposobljavanje je dopušteno pravilnikom o osposobljavanju.

Online osposobljavanje može se provoditi za vlastite radnike, a prema potrebi i za vanjske suradnike, izvoditelje radova, agencijske radnike i slično. Također, osim za potrebe spomenutog pravilinika, online osposobljavanje može se koristiti za sve ostale edukacije koje provodite, a i za prikupljanje podataka poput provjere minimalnih uvjeta za rad s računalom, procjene stresa (psihosocijalnih rizika) pa čak i izračuna statodinamičkih napora te naravno sudjelovanje radnika u izradi procjene rizika, prijave potencijalno opasnih događaja (near-miss reporta), nadzora, check-listi i sl.

Praktično osposobljavanje

Nakon što radnik uspješno riješi test, mora obaviti praktični dio osposobljavanja pod nadzorom.

Priprema predavanja/obrazovnih materijala i testa#

  1. Ako već niste, uključite korisnički portal.
  2. Umetnite naš predložak testa
  3. Učitajte obrazovni materijal u obliku PDF, PowerPoint i sličnih datoteka ili umetnite video s YouTubea.
  4. Definirajte pitanja, ponuđene odgovore i označite točan odgovor.

Izrada ZOS-a (Zapisnika o osposobljavanju radnika za rad na siguran način)#

ZOS je dokument kao i svi ostali dokumenti u WebZNRu. Više o mogućnostima svih dokumenata pročitajte ovdje.

Automatska priprema ZOS-a nakon uspješno položenog testa#

Ukoliko želite da nakon što polaznik riješi test s određenim brojem točnih odgovora ZOS bude automatski pripremljen, a vi obaviješteni putem emaila, podesite postavke samog testa: upute.