Preskoči na sadržaj

Za poslodavce koji sami provode osposobljavanje

Za poslodavce koji sami provode osposobljavanje#

Postupak izrada ZOS-a#

  1. ISZNR > Dokumenti > Novi
  2. Odaberite tip dokumenta "ZOS" i radnika kojeg ste osposobili iz padajućeg izbornika
  3. Popunite tražene podatke ako već nisu automatski popunjeni.
  4. Odaberite "snimi" ako želite snimiti promjene, a kasnije nastaviti rad, a "snimi i završi" ako je dokument gotov i na njemu više neće biti promjena.

Postavke#

  1. Umetnite upitnik "ZOS-PP" iz naših predložaka
  2. Po "defaultu" WebZNR će za vas pratiti redne brojeve dokumenata u obliku ZOS-2023-1, ZOS-2023-2, ZOS-2023-3... Ako želite promijeniti način označavanja dokumenata to možete pod tipovima dokumenata.
  3. Ako želite promijeniti izgled ispisa ZOS-a to možete pod postavkama upitnika.

Rad pod nadzorom

Ukoliko za radnike izdajete odluku o radu pod nadzorom, to također možete napraviti pomoću WebZNR-a: upute