Preskoči na sadržaj

Slanje RA-1 doktoru medicine rada

Slanje RA-1 doktoru medicine rada#

Da bi mogli izvršiti slanje RA-1 obrasca doktoru medicine rada direktno iz aplikacije WebZNR u Zajedničkim elementima pod Doktori treba biti upisan doktor medicine rada i email na koji se šalju RA-1 obrasci (pogledajte poglavlje Zajednički elementi).

Također u postavkama Organizacijske jedinice treba biti odabran liječnik medicine rada (pogledajte poglavlje Organizacijske jedinice).

Ako ste odradili predhodne korake prilikom popunjavanja novog RA-1 obrasca slijedeći podaci biti će automatski popunjeni podacima koje ste popunili u zajedničkim elementima: Podaci na uputnici Kada ste RA-1 obrazac popunili možete ga jednim klikom na Pošalji uputnicu doktoru na email poslati doktoru medicine rada.

Ako je uputnica poslana prikazat će se koliko puta je poslano, te datum i vrijeme posljednjeg slanja. Uputnica poslana

Pokušate li odmah poslati uputnicu još jednom ili ako zabunom pritisnete više puta prikazat će vam se: alt

Grupno slanje RA-1 doktoru medicine rada#

Grupno slanje radimo iz izbornika Osnovni podaci / Liječnička uputnica (RA-1). 1. Odaberite uputnice (u ovom primjeru odabrali smo sve) 2. Odaberite grupnu akciju 3. Pošalji uputnice doktorima na email

Grupno slanje

Slanje RA-1 rukovoditeljima#

Slanje RA-1 rukovoditelju prilikom slanja RA-1 obrasca odabranom doktoru medicine rada automatizira se na način da u postavkama Organizacijske jedinice u E-mail upišemo email rukovoditelja ili više njih te stavimo kvačicu u Obavijest.

Ukoliko želite isto poslati na više mailova mailovi se pišu jedan za drugim odvojeni samo zarezom ([email protected],[email protected],[email protected]...).

Slanje rukovoditelju